Financiƫle informatie, links en rekenmodules
vrijdag 21 juni 2024

Voorlopig verslag BAVA Qurius 4 oktober

* Profiel
* Management
* Strategie
* Business Consultancy
* Kantoren
* Partners
* Showcases
* Nieuws

* Algemene Voorwaarden Website

Tags

nieuws qurius pers investor relations investeerders

Voorlopig verslag BAVA Qurius 4 oktober

Zaltbommel, 4 oktober 2012 - Vandaag heeft Qurius een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gehouden waarin enkele belangrijke punten met betrekking tot de onderhandelingen met Prodware nader werden toegelicht. Qurius zal de notulen zodra deze gereed zijn op haar website
publiceren, hieronder volgt een voorlopig verslag op hoofdlijnen.

Voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering gaf Qurius een persbericht uit waarin zij bekend maakte dat Prodware was teruggekomen op haar bod en dat Qurius en Prodware hun gesprekken verlengen. Om met name klanten van Qurius spoedig duidelijkheid te geven, wil Qurius deze periode beperken tot
een week.

Het bod van Prodware waarover de aandeelhouders zouden beslissen, was dermate ingrijpend gewijzigd en ongewis, dat het niet geschikt was om in de BAVA ter stemming te brengen.

Nieuwe BAVA

Op de BAVA werd bekend dat Qurius geen ruimte ziet om bij een mogelijke hernieuwde of geheel nieuwe overeenkomst, weer zes weken te wachten alvorens de overeenkomst definitief te kunnen maken na toestemming van de aandeelhouders. De voorzitter van de vergadering sprak in dit verband de
verwachting uit dat zich in de loop van november liquiditeitsspanningen kunnen voordoen. De situatie vereist derhalve, dat de Raad van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, zijn verantwoording neemt en doet wat nodig is om de continuiteit van het bedrijf te verzekeren, zonder
toestemming van aandeelhouders omdat de vereiste procedures het niet mogelijk maken deze tijdig te verkrijgen. Een factor die hier meespeelt is het standpunt van de bank. Op de vraag van een aandeelhouder of NIBC bereid was Qurius te ondersteunen bij een zelfstandig voortbestaan, was het
antwoord dat Qurius overleg voert met NIBC over de mogelijkheid van verschillende opties en dat NIBC voor het moment de indruk wekt, niet mee te zullen werken aan een zelfstandig voortbestaan van Qurius.
Qurius zal als het een nieuwe overeenkomst heeft bereikt een nieuwe BAVA organiseren om daarover verantwoording af te leggen, alsmede eventueel te stemmen over de liquidatie van Qurius N.V.

Verlaagd bod van Prodware

Qurius gaf ook een toelichting op de verlaging van het bod van Prodware op de werkmaatschappijen van Qurius. Kwamen partijen op 30 juli 2012 overeen dat Prodware voor minimaal EUR 7 miljoen aandelen Prodware ter beschikking zou stellen bestemd voor de Qurius aandeelhouders, op 3 oktober bleek
dat Prodware dit wilde verlagen. Van de EUR 3,5 miljoen in aandelen die Qurius bij de eerste stap van de overeenkomst als betaling had ontvangen, eiste Prodware nu dat EUR 2,5 miljoen hiervan niet aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd, maar in het bedrijf werd gebracht ter ondersteuning
van de liquiditeit. Verder bleek dat Prodware slechts een deel van de totale lening van NIBC wilde overnemen. Ook zou Qurius bij stap 2 van de overeenkomst EUR 1 miljoen in kas ontvangen en EUR 2 miljoen in aandelen Prodware, nu bleek Prodware dat te willen verlagen tot alleen EUR 0,5 miljoen
in Prodware aandelen. Al met al kwam dit verlaagde bod van Prodware erop neer dat er geen EUR 7 miljoen in aandelen Prodware bestemd zou zijn om uit te keren aan de aandeelhouders, maar nog slechts maximaal EUR 1,5 miljoen in aandelen.
Dit alles leidde tot intensieve en diepgaande gesprekken tussen Qurius en Prodware, welke voor de sluiting van de BAVA op 4 oktober, nog niet geeindigd waren.

Qurius N.V.

Qurius biedt strategische bedrijfsoplossingen met behulp van IT. De integrale, organisatie-brede benadering resulteert in oplossingen op het gebied van ontwerp, architectuur, infrastructuur, implementatie en systeembeheer van op Microsoft gebaseerde systemen.
Qurius N.V. is sinds 1998 genoteerd aan Euronext Amsterdam en is voornemens aansluiting te vinden bij een grotere groep door een overname of door haar werkmaatschappijen Qurius Nederland, QIPtree en Qurius Tsjechie te verkopen.

Contact

Qurius N.V., Albert Holtzappel, Manager Corporate Communication & Investor Relations, a.holtzappel@qurius.com; +31418683500, +310614709695.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning